IRC.diary.cz
Menu

Hlavní
Site Map
IRC Úvod
Často kladené otázky
IRC & Web Bezpečnost

IRC Síť základy
IRC Sítě
IRC Příkazy

mIRC Centrála
mIRC Instalace
mIRC Nastavení
mIRC Nápověda

IRC Klienty
Linky

Napište námSeznam

Domovská stránka mIRC
Použití zvuků v mIRC

Pokud máš zvukovou kartu nebo speaker, můžeš přehrávat wav soubory na svém PC, můžeš používat zvuky na IRC. S příkazem /wavplay c:\cesta\soubor.wav můžeš přehrávat wav soubor ve svém počítači. Když někdo přijde, odejde, opustí IRC nebo je vykopnut z kanálu, můžeš si nastavit přehrání daného wav souboru pro určitou událost. Nezapomeň, že zvuk uslyšíš jen ty..... žádný jiný uživatel na IRC.

Poznámka:
Od verze 4.7, je /wavplay nahrazeno příkazem /splay . Ten umožňuje přehrávat Wav i Midi soubory!!

Zde je několik příkladů nastavení zvuků v sekci Nástroje/Dálkové/Akce (events) tak, aby reagovaly na různé události:

Příklady
ON 1:JOIN:#:/wavplay c:\cesta\greet.wav
ON 1:PART:#:/wavplay c:\cesta\gbye.wav
ON 1:KICK:#:/wavplay c:\cesta\boing.wav
ON 1:QUIT:#:/wavplay c:\cesta\adios.wav
ON 1:NOTIFY:#:/wavplay c:\cesta\arrive.wav

Použijte umístění wav souboru tak aby "cesta" směřovala na daný wav soubor, samozřejmě si vyber své wav soubory. Můžeš nastavit vše třeba změnou uživatelské úrovně z 1 v příkladech na cokoliv ve tvém seznamu Dálkových uživatelů. Poznámka: aby ON NOTIFY fungovalo, uživatel MUSÍ být ve tvém seznamu jako Přezdívka!!

Přehrávání Wav a Midi souborů s ostatními používajícími mIRC

Příkaz /sound umožňuje poslat zvukový požadavek k jinému uživateli mIRC k přehrání .wav nebo .mid souboru na dálku. Příkaz spustí přehrávání wav/midi souboru ve tvém a ještě zvoleném počítači, ale přesvědč se nejdříve jestli i tam je tentýž zvukový soubor k přehrávání. Tento příkaz funguje POUZE mezi uživateli mIRC !!

Nejdříve nastav mIRC pro přijímání zvukových požadavků v menu Soubor/Možnosti/Zvukové požadavky zaškrtnutím možnosti Povolit Zvukové požadavky. Potom zadej cestu kde máš uloženy wavy nebo midi které se mají pouštět při posílání zvukových požadavků. Příkaz pro poslání zvukového požadavku k jiném uživateli vypadá takto:

/sound [přezdívka] [soubor.wav nebo soubor.mid] [text akce]

Od mIRC verze 4.0, je akční text volitelný. Například když chceš popsat zvukový požadavek na Maggot:

/sound Maggot tada.wav udělal tada

Zpráva zobrazená jako akční text se zobrazí oběma lidem a oba rovněž uslyší zvolený zvuk. Uvidíš na své obrazovce '-> *Maggot* udělal tada' spolu s přehrávním tada zvuku ve tvém počítači a akce "* Maggot udělal tada" se zobrazí v Maggotově obrazovce spolu s přehráním zvuku tada v jeho počítači.

Pokud chceš přehrát zvuk v kanálu, napiš jméno kanálu za příkaz /sound. Pokud nechceš psát ani přezdívku nebo kanál, zvuk se přehraje do aktivního kanálu. Například:

/sound #hospoda tada.wav
NEBO
/sound tada.wav

Sdílení tvé Wav a Midi sbírky souborů s ostatnímy na IRC

Jak můžeš sdílet svou wav a midi sbírku souborů s ostatními na IRC? Především pokud ostatní nemají soubor, který požaduješ přehrát, nic se neděje! Je tu snadný způsob jak nastavit automatické DCC posílání, které umožní ostatním stáhnout si zvukový soubor z tvého počítače bez toho aby tě obtěžovali posíláním.

V menu Nástroje/Dálkové, vyber Events možnost. Poté přidej tento řádek:

ON 1:TEXT:![text]*:#:/DCC send $nick C:\cesta\ $+ $parm2

Položka [text] může být cokoliv třeba tvá přezdívka, nebo cokoliv jiného.... Poté, kdokoliv bude požadovat, získá od tebe wav soubor!! Důležitou částí příkazu je znak "!" sloužící k odlišení požadavku wav souboru od ostatního textu. Můžeš použít i jiné symboly jako třeba "#", "$", "%", ale konvence v IRC je znak "!". Hvězdička (*) říká mIRC ať reaguje pouze na zadání, když řádek začíná !text. Cesta ukazuje na umístění zvukových souborů, třeba c:\mirc\sound\. Položka $parm2 je jméno zvukového souboru, který uživatel požaduje. Následuje příklad jak nastavit automatické posílání wav souborů v sekci Dálkových skriptů:

ON 1:TEXT:!pipur*:#:/DCC send $nick c:\mirc\sound\ $+ $parm2

Pokud chceš stáhnout wav soubor nazvaný whistle.wav, napiš:

!pipur whistle.wav

a pomocí DCC se ti pošle soubor whistle.wav. Pak můžeš použít příkaz /sound k přehrání souboru na obou počítačích (podívej se na předchozí sekci: Přehrávání zvuků s ostatními na IRC).

Tipy a triky
- Ujisti se, zda je povoleno Sledování v sekci dálkových skriptů, když přidáváš ON TEXT řádek.

- Nabízej části své sbírky zvukových souborů ostatním pomocí Fileserveru příkazem /fserve .

- Velká sbírka wav souborů je na ftp://sunsite.unc.edu/pub/micro/pc-stuff/sounds/

- Také můžeš navštívit Daily.WAV na http://www.dailywav.com/index.html

Stáhni si tyto sbírky Midi hudby (zip soubory)