IRC.diary.cz
Menu

Hlavní
Site Map
IRC Úvod
Často kladené otázky
IRC & Web Bezpečnost

IRC Síť základy
IRC Sítě
IRC Příkazy

mIRC Centrála
mIRC Instalace
mIRC Nastavení
mIRC Nápověda

IRC Klienty
Linky

Napište námSeznam

Domovská stránka mIRC
Základní IRC příkazy

Základní IRC příkazy || Příkazy operátora kanálu a módů || CTCP a DCC příkazy

Většina IRC klientů (IRC programů) je napsána tak, aby akceptovala Unix příkazy. Bohužel všechny toto neumí. Mnoho klientů také má své modifikace příkazů, nebo příkazy, které jsou typické pro daný IRC klient. Proto je potřeba přečíst si dokumentaci k používanému klientu. Příkazy popsané tady, jsou podporovány většinou IRC klientů.  
Jsou tři konvence, které je třeba dodržet při používání IRC příkazů.
 
Všechny IRC příkazy začínají lomítkem, " / ". Cokoliv ostatního se zobrazí jako text normální konverzace.
 
Všechny názvy kanálů začínají křížkem, " # "Je tu samozřejmě i vyjímka. Některé kanály začínají znakem " & ", ale těchto je málo a nikdy je neuvidíš při procházení na IRC.
 
IRC nerozlišuje velká a malá písmena. Takže nezáleží jestli příkazy píšeš malými nebo velkými písmeny.

Poznámka: použití " # " znamená libovolný název kanálu...např. #newbies v těchto příkladech.

HLAVNÍ PŘÍKAZY
Příkaz
Popis
Příklad
/join [#] příchod do kanálu /join #newbies
/part [#] odchod z kanálu /part #newbies
/leave [#] stejné jako part /leave #newbies
/quit (zpráva) opuštění IRC. Zprávu lze přidat, ale není povinná. /quit uvidíme se později!
/whois [přezdívka] informace o přezdívce. /whois czechboy
/whowas [přezdívka] informace o někom kdo opustil IRC nebo o někom, kdo tuto přezdívku užíval. /whowas czechboy
/who [#] ukáže přezdívky, adresy, a další zvolené informace o uživatelích v daném kanálu /who #newbies
/names [#] ukáže přezdívky uživatelů v daném kanále /names #newbies
/msg [přezdívka] [zpráva] pošle soukromou zprávu (pošeptá) uživateli /msg czechboy ahoj příteli
/query [přezdívka] otevře nové okno pro soukromý rozhovor s daným uživatelem /query czechboy
/nick [nová přezdívka] slouží pro změnu přezdívky /nick czechboy
/me [popis akce] slouží k popisu, co například děláš, napíše * czechboy právě snídá /me právě snídá
/away [odchozí zpráva] slouží k oznámení, že právě nejsi u svého počítače. Může obsahovat i například důvod, nebo kde se nacházíš. Pro návrat napiš /away znovu. /away čtu si mejly!
/list pošle požadavek na vypsání kanálů serveru. Aktualizace je až po dalším požadavku. /list
/invite [přezdívka] [#] slouží k pozvání kokokoliv na IRC k příchodu do tvého kanálu. /invite czechboy #newbies
/ignore [přezdívka/adresa] slouží k zábránění někomu aby na tebe mluvil. Můžeš použít přezdívku nebo adresu. /ignore czechboy
/kick [#] [přezdívka] slouží k vykopnutí uživatele z kanálu. Musíš být operátor kanálu abys mohl užít tento příkaz. /kick #newbies czechboy
/mode [přezdívka] +i Toto je neviditelný mód. Nejsi doslova neviditelný na IRC. Uživatelé ve stejném kanálu tě vidí. Jsi neviditelný pro uživatele, kteří použijí /who nebo /names. Ale /whois , to zobrazí informace a kanály, kde jsi. /mode czechboy +i

 
Příkazy operátora kanálu a módy kanálu

Operátoři kanálu (také známi jako op) ovládají kanál. Mají " @ " před svou přezdívkou. Jsou to vlastně "šéfové" kanálu. Jsou dva způsoby, jak se stát operátorem kanálu. Prvním je, že založíš vlastní kanál. Kanál založíš jednoduše tak, že prijdeš do kanálu, který ještě neexistuje. Když to uděláš, server tě nastaví jako operátora kanálu. Druhý způsob je ten, že tě v exitujícím kanálu jiný operátor nastaví také jako operátora.

Operátoři kanálu ovládají kanál pomocí příkazů módů kanálu. Tyto příkazy jsou přístupné jen operátorům a používají se k různým nastavením kanálu.

Poznámka: jen operátoři kanálu mají přístup k následujícím funkcím
Napsáním mínus " - " místo plus " + " obrátí příkaz... např. +o opne, a -o deopne
Poznámka: užití " # " znamená libovolný název kanálu...např. #newbies v těchto příkladech.

PŘÍKAZY OPERÁTORA A MÓDY KANÁLU
Příkaz
Popis
Příklad
/mode [#] +o [přezdívka] nastaví op přezdívce /mode #newbies +o czechboy
/mode [#] +b [adresa] zabanuje přezdívku s adresou v kanále. Správný formát adresy je *!*jméno@*.host.doména /mode #newbies +b *!*jp@*.irc.com
/mode [#] +m nastaví mód kanálu na moderovaný. To znamená, že mohou v kanále psát jen operátoři. Všichni ostatní nemohou v kanále psát. /mode #newbies +m
/mode [#] +v [přezdívka] používá se v souvislosti s +m módem. Po nastavení moderování kanálu, může uživatel dostat povolení mluvit nastavením módu +v. /mode #newbies +v czechboy
/mode [#] +s učiní kanál tajným. Tento kanál se pak nezobrazí v seznamu kanálů pomocí /list. Přijít do něj lze, pokud znáš jeho název. /mode #newbies +s
/mode [#] +p učiní kanál privátním. Do kanálu nelze přijít bez pozvání. Uživatelé mohou být zjištěni pomocí /who nebo /names příkazu. /mode #newbies +p
/mode [#] +i učiní kanál jen pro pozvané. Musí tě pozvat někdo z tohoto kanálu. /mode #newbies +i
/mode [#] +t nastaví, že téma mohou měnit jen operátoři kanálu. /mode #newbies +t
/mode [#] +n zabrání uživatelům vně kanálu posílat do kanálu zprávy. Toto nemá vliv na posílání osobních zpráv jednotlivým uživatelům. /mode #newbies +n
/mode [#] +l [číslo] nastaví maximální počet uživatelů v kanále. V tomto příkladu, maximálně 6 uživatelů. /mode #newbies +l 6
/mode [#] +k [klíč] nastaví klíč pro kanál. Nelze přijít do kanálu bez napsání /join #názevkanálu [klíč] /mode #newbies +k heslo

 
CTCP a DCC Příkazy

CTCP znamená Client-To-Client-Protokol. CTCP příkaz přikáže provést určitému klientu specifickou funkci v IRC síti. Umožní ti najít různé informace a provést užitečné funkce na IRC. Mnoho klientů tu umožní použít CTCP k nastavení různých funkcí, jako třeba file server ve tvém systému, nebo pro nastavení op uživatelům, když to zrovna neuděláš ty. CTCP příkazy mohou být samořejmě zamítnuty, tak se nediv, pokud od určitého uživatele nepřijde žádná CTCP odezva na tvůj požadavek.

DCC znamená Direct Client-to-Client. To je jedna z velmi užitečných a důležitých funkcí na IRC. S DCC můžes posílat a přijímat soubory a povídat přímo, soukromě, a bezpečně s někým na IRC. DCC propojení není subjekt, který se zpožduje a je bezpečný protože se nedá použít jako IRC kanály ke zjištění informací. Je to přímá linka mezi dvěma uživateli (odtud direct-client-to-client).

VÝSTRAHA!! Ačkoliv je DCC užitečné, musíš být velmi opatrný při přijímání souborů. NIKDY nepřijímej soubor od někoho, koho neznáš nebo mu nevěříš! Stejně jako ve skutečném světě, je i tady plno virů, a ty číhají na IRC na nezkušené uživatele. Co nejdříve použij antivir a prověř soubor, než ho spustíš. Tak zabráníš mnohým nepříjemnostem.

CTCP Příkazy (použiji czechboy k příkladům)
Příkaz
Popis
Zobrazí odezvu
/ctcp [přezdívka] ping ping se používá ke zjištění jak dlouho trvá, než se dostane signál (zprávy) k jinému uživateli a zpět v sekundách. Zobrazí lag (zpoždění) tvých zpráv. Veliký lag působí problémovou komunikaci. [czechboy PING odezva]: 2 secs
/ctcp [přezdívka] version version se používá ke zjištění uživatelova klienta, verze nebo jména IRC programu, který používá. [czechboy VERSION odezva]: mIRC32 v5.61 IRC Client K.Mardam-Bey
/ctcp [přezdívka] finger finger zjistí další informace o uživateli. Někdy se příliš neliší od iformací získaných pomocí /whois [přezdívka] . [czechboy FINGER odezva]: Přestaň po mě "koukat" (lamer@lamasoft.cz) Nečinný 3 secs (No comment :-)))....)
/ctcp [přezdívka] userinfo zjistí stejné informace jako finger. [czechboy USERINFO odezva]: Přestaň po mě "koukat" (lamer@lamasoft.cz) Nečinný 0 secs (No comment :-)))....)
/ctcp [přezdívka] clientinfo tato ctcp funkce zobrazí, jaké funkce jsou aktivní na zvoleném klientu. Je užitečná ke zjištění, zda bude odezva jako DCC, ping, nebo finger. [czechboy CLIENTINFO odezva]: ACCEPT ACTION CLIENTINFO DCC ECHO FINGER PING RESUME SOUND TIME USERINFO VERSION
/ctcp [přezdívka] time zjistí lokální čas a datum v uživatelovu počítači. Je užitečné pro zjištení času třeba v Austrálii, když třeba s někým odtamtud mluvíš. [czechboy TIME odezva]: Tue Dec 26 15:38:21 1995

DCC Příkazy
Příkaz
Popis
/dcc chat [přezdívka] inicializuje DCC chat s určitým uživatelem. Vzhledem k tomu, že toto neprobíhá přes IRC síť, je to velmi bezpečná komunikace s jiným uživatelem.
/dcc send [přezdívka] [soubor] tento příkaz inicializuje posílání souboru zvolenému uživateli. Název a plná cesta k souboru musí být zadána přesně.
/dcc get [přezdívka] [soubor] tento příkaz přijme DCC přenos souboru inicializovaný jiným uživatelem k tobě. Až poté, co umožníš GET, začne přenos souboru.
/dcc close [přezdívka] tento příkaz slouží k odmítnutí DCC přenosu souboru nebo chatu, nebo k zastavení probíhajícího DCC přenosu, nebo k ukončení DCC chatu.
/dcc list tato funkce zobrazí všechny aktivní DCC připojení.