IRC.diary.cz
Menu

Hlavní
Site Map
IRC Úvod
Často kladené otázky
IRC & Web Bezpečnost

IRC Síť základy
IRC Sítě
IRC Příkazy

mIRC Centrála
mIRC Instalace
mIRC Nastavení
mIRC Nápověda

IRC Klienty
Linky

Napište námSeznam

Domovská stránka mIRC
Často kladené otázky

Jaké otázky nejčasteji kladou nováčkové? Následující otázky mají jednoznačné odpovědi.

 1. Jak změním svou přezdívku?
  Pro změnu své přezdívky, napiš /nick novápřezdívka. Příklad: /nick pepa.

 2. Jak založím kanál?
  Pro založení kanálu, napiš /join #názevkanálu. Kanál pochopitelně již nesmí existovat. Například, pro založení kanálu mujkanal, napiš /join #mujkanal.

 3. Co znamená @ před přezdívkou?
  Uživatel s @ před svou přezdívkou je operátor kanálu. Ovládá kanál a má přístup ke speciálním příkazům pro nastavování módů kanálu, což ne-operátoři nemají.

 4. Jak se mohu stát operátorem kanálu?
  Operátorem kanálu se můžeš stát jedním ze dvou způsobů: (1) založením svého vlastního kanálu... automaticky se staneš operátorem. (2) operátor existujícího kanálu tě nastaví.

 5. Znám kamarádovu přezdívku, ale nemohu ho najít. Jak ho najdu?
  Pro nalezení kohokoliv, kdo je na IRC, napiš /whois přezdívka. Info o přezdívce a v jakých kanálech se nachází, se zobrazí ve Stavovém okně. Avšak pokud daný uživatel má nastaven neviditelný mód, nezobrazí se v jakých kanálech se náchází.

 6. Když nevím v jakých kanálech, ale vím, že na IRC je, jak ho najdu?
  Jednoduše, kontaktuj ho, že mu napíšeš zprávu. Napiš /msg přezdívka a zprávu. Například /msg czechboy v jakém kanále jsi?

 7. Co znamená, že má uživatel nastaven neviditelný mód? To ho nemůžu vidět???
  Ne, to není doslova neviditelnost.... můžeš ho vidět pokud je ve stejném kanálu jako ty. Neviditelný mód znamená, že pokud někdo tohoto uživatele hledá pomocí příkazů /who přezdívka nebo /names #jménokanálu , nezobrazí se. Může se avšak zobrazit při použití příkazu /whois přezdívka , ale kanály nebudou zobrazeny v této informaci. Je to jednoduchá cesta k ochránění před zvědavým okem potencionálního nepřítele. Pro nastavení sebe do neviditelného módu, napiš /mode tvojepřezdívka +i.

 8. Jak získám seznam kanálů?
  Pro získání seznamu aktivních kanálů na IRC síti, kde se zrovna nacházíš, napiš /list. Když jsi na velké síti jako třeba EFnet, je tu kdekoliv od 3000 do 4000 kanálů nebo mnohem více. Možná budeš chtít seznam jen určitých kanálů. Po můžeš nastavit pomocí min/max. Například, když budeš chtít jen kanály s nejméně 5-ti ale ne více než 10-ti uživateli, můžeš napsat /list -min 5 -max10. Bohužel, to nezamezí příkazu stahování seznamu všech kanálů. To jen přefiltruje kanály co tě zajímají, a stále to trvá dlouhou dobu, zvláště pokud je zde mnoho kanálů nebo máš pomalý modem.

 9. Když zkusím stáhnout seznam kanálů, odpojí mě to z IRC. Proč?
  To není tvá vina. Je to vina serveru. Když požaduješ seznam kanálů, dotazuješ se serveru pro stažení mnoho informací do svého počítače. Požadované informace se umístí v bufferu serveru, kam se dočasně ukládají informace, které ti mají být poslány. Někdy se stane, že buffer je přeplněn kvůli velikosti informace, kterou požaduješ. V tomto případě, pro zabránění kolapsu, tě server prostě odpojí. Je to ochranný mechanismus zabudovaný v serveru, protože server nemůže vědět jaké máš úmysly, pokud jednoduše požádáš o seznam kanálů. Máš také možnost připojit se na jiný server, který nekontroluje velikost informací posílaných pro tebe.

 10. Padla zmínka o IRC Sítích. To znamená že není jen jedna??
  Ano. Existuje mnoho IRC Sítí , ale většina je velmi malá, třeba 40 nebo 50 uživatelů a třeba 10 kanálů nebo méně. Existují 4 Hlavní IRC Sítě. Jsou to EFnet, IRCnet, Undernet a DALnet.

 11. Když jsem v síti DALnet, můžu si povídat s někým z jiné sítě?
  Ne. Všechny sítě jsou naprosto oddělené a nezávislé. Každá má své vlastní servery, a ty nejsou připojeny k serverům jiných sítí. Můžeš vidět stejná jména kanálů na různých sítích, ale nejsou to tytéž kanály. Jsou naprosto odděleny a nezávislé na ostatních, a nelze je spojit s ostatními.

 12. OK. Sítě jsou nezávislé. Ale jaktože každý server v síti má stejné kanály jako jiný server v této síti?
  Ano. Síť je složena z několika serverů, všechny napojené na ostatní. Všechny servery sdílejí stejné informace, a komunikují mezi sebou aby průběžně aktualizovali každé nové informace z jakéhokoliv serveru. Tohle umožnuje, že můžeš mluvit s někým, kdo je připojen na jiný server než ty. Není podstatné na jaký server dané sítě se připojíš, s jednou podmínkou: zkus si zvolit server, který je k tobě geograficky nejblíže. Tím minimalizuješ lag.

 13. Lag? Co je to Lag?
  Lag je časové zpoždění než tvůj signál dorazí k jinému uživateli. Pokud vše běží správně, komunikace mezi uživateli je virtuálně okamžitá. Avšak, nemusí vždy vše běžet správně. Lag mezi uživateli je přijatelný, pokud je menší než 10 sekund. Pokud je vyšší, komunikace se stává obtížnější. Minimalizovat lag můžeš vybráním serveru, který je k tobě geograficky blíže. Často můžeš, ale ne vždy, zjistit polohu serveru z jeho jména. Například, DALnet server adresa může být Cin.dal.net, říká, že server je v USA ve městě Cincinnati, stát Ohio. EFnet server se jménem mickey.cc.utexas.edu, podle názvu ríká, že se nachází v USA, stát Texas. Seznam serverů pro DALnet, EFnet, a Undernet se zobrazí kliknutím zde.

 14. Jak zjistím, jestli jsem v Lagu?
  Svůj lag můžeš zjistit pomocí příkazu Ping. Ping pošle signál k "cíli", který může být jiný uživatel nebo ty sám. Příkaz je /ctcp přezdívka ping. Záleží jaký IRC program používáš, můžeš také zkusit /ping přezdívka. Ping odezva je v sekundách a zobrazí se ve Stavovém okně.

 15. Co znamenají tyhle hlášky: PING?PONG! Jsou stále ve Stavovém okně?
  Ping Pong co vidíš, je kontrola serveru, jestli jsi stále připojen. Nemusíš nic provádět, tvůj IRC program to činí automaticky. Viditelné Ping!Pong! se většinou ukazuje, když jsi v lagu nebo je špatné připojení k serveru. Pokud jsi stále zasypáván Ping Pongy, zkus jiný server.

 16. Co znamená +tn které je vidět za názvem kanálu?
  Tohle jsou Módy nastavení kanálu. Módy kanálu jsou nastavení, ke kterým má přístup jen operátor kanálu. Je to skupina příkazů, kterým se říká Příkazy Operátora. Příkazy operátora umožnují operátorům mnoho možností řízení a správy kanálu a uživatelů nacházejících se v kanále. +tn módy znamenají, že pouze operátor kanálu může měnit téma kanálu (+t), a že nebude možno z vnějšku posílat zprávy do kanálu (+n). Klikni zde pro kompletní seznam a popis všech módů kanálu a Příkazů operátora.

 17. Co je to BOT?
  Bot je zkráceně Robot. Bot je program napsaný uživatelem, který dělá různé věci, záležející na schopnostech programátora. Boti nejsou příliš vítani na mnoha Sítích. Většinou jsou zakázaní na mnoha serverech. Boti mají špatnou pověst kvůli zneužíváni a používání hackery. Zákeřní Boti mohou být naprogramováni pro flood kanálů (FloodBoti), udělají kopie sami pro použití v kanálu na přípravu takeoveru (CloneBoti), způsobují kolize přezdívek, výsledkem kterých je užívatel "zabit" a odpojen z IRC (KillBoti), nebo mnoho dalších destruktivních funkcí. Boti mohou avšak být i velmi užiteční, když jsou správně naprogramováni. Mohou být použiti pro držení kanálu i když vlastník není přítomen, mohou být nastaveni jako server s nabídkou souborů pro ostatní uživatele, mohou být použiti jako servery pro pomoc a informace, nebo mohou být použiti pro hry v kanále. Boti mohou být v rozmezí od velmi jednoduchých až po velmi složité. Nejlepší Boti běží na ircll klient programech, které jsou založeny na platformě UNIX. Boti nejsou pro každého, a proto jejich používání nedoporučujeme.

 18. Co je to Netsplit?
  Netsplit je ztráta komunikace mezi servery v Síti. Když dojde k netsplitu, někteří uživatelé odcházejí z kanálu. Může se dokonce stát, že v kanálu zůstaneš najednou sám. Stalo se to, že servery momentálně ztratili kontakt s jedním z ostatních. Porucha v komunikaci je způsobena jednou nebo více událostmi, které ale ty nemůžeš ovlivnit. To se může stát třeba kvůli přetížení serveru, poruše Internetových komunikačních linek, uplným nebo částečným spadnutím serveru samotného. Když dojde ke znovunavázání komunikace, všichni uživatelé, kteří byli v kanále znovu přijdou. Můžeš ale čekat, nebo se připojit na jiný server, který je na druhé straně splitu. Doporučujeme počkat, dokud split nepomine.

 19. Jak můžu posílat a přijímat soubory na IRC?
  Soubory, včetně textů, aplikací, programů, a obrázků, se posílají na IRC pomocí DCC. To se dá také užít k povídání s jiným uživatelem. DCC je označení pro Direct Client to Client. DCC připojení naváže přímou komunikační linku mezi dvěma uživateli, která je oddělena od normálních IRC kanálů. Protože to je oddělená linka, je to velmi bezpečná metoda komunikace s jiným uživatelem, a nevzniká lag spojený s normálními kanály (ačkoliv i DCC může mit svůj vlastní lag). Pro více informací o DCC, klikni zde.