IRC.diary.cz
Menu

Hlavní
Site Map
IRC Úvod
Často kladené otázky
IRC & Web Bezpečnost

IRC Síť základy
IRC Sítě
IRC Příkazy

mIRC Centrála
mIRC Instalace
mIRC Nastavení
mIRC Nápověda

IRC Klienty
Linky

Napište námSeznam

Domovská stránka mIRC
Základy IRC Sítí

IRC síť je skupina serverů vzájemně propojených mezi sebou. Když se připojíš do IRC sítě, jsi připojen k jednomu ze serverů dané sítě. Pokud jsou všechny servery propojeny, můžeš mluvit i s jinými uživateli, kteří jsou připojeni přes jiný server než ty. všechny servery v síti sdílejí a mají přístup ke stejným informacím. Každý server ví, kdo je v síti, v jakém kanálu, a jaký server používá. Následuje grafické znázornění typické IRC sítě.

Typická IRC Síť

IRC Sítě se dělí podle velikosti. Malé mohou mít jen 2 servery a méně než 100 uživatelů. Ostatní, třeba EFnet, mohou mít více než 30 serverů a více než 40,000 uživatelů!

Existuje mnoho IRC sítí. Každá síť je oddělená a samostatná. Jedna síť NEMŮŽE BÝT připojena k jiné síti. Sítě NEMOHOU sdílet servery. NEMŮŽEŠ proto mluvit s uživatelem, který není ve stejné síti jako ty. Pokud je tvůj přítel v kanále #newbies v síti EFnet, a ty jsi v #newbies v síti DALnet, nemůžeš s ním mluvit, protože je v JINÉ síti. Kanály se stejnými jmény v jiných sítích NEJSOU stejné kanály, i když mají stejné jméno. Takže pokud chceš mluvit s přítelem v daném kanále, přesvědč se, zda jste oba ve stejné IRC síti.

Co je to Netsplit?

Netsplit je odpojení jednoho serveru od druhého. To může být způsobeno několika důvody, jako třeba kolapsem serveru nebo ztrátou linky mezi servery. Kvůli struktuře typické IRC sítě, když jeden server je odpojen od jiného serveru, tak tento server, a ostatní připojené k němu, jsou izolovaní od ostatních serverů a ostatních připojených k nim. Podívej se na typickou strukturu IRC sítě zobrazenou nahoře. Když jeden server se odpojí od jiného serveru, vzniknou izolované části sítě. Jak je nakonec vidět, můžou vzniknout takto 2 a více oddělených sítí. Každá část splitu pak neví co se děje na druhé straně.

Co se tedy děje během netsplitu? Jak to poznám a co uvidím během něj? Řekněme, že jsi v kanále #newbies s několika ostatními uživateli. Řekněme, že polovina uživatelů je přihlášena na jednom serveru a druhá polovina na jiném serveru. Přichází netsplit a oba servery se rozpojí mezi sebou. Pak najednou uvidíš, jak uživatelé používající jiný server opouštějí a odpojují se ze sítě. Místo normální opouštěcí zprávy ale uvidíš něco podobného jako:

*** Buster opustil IRC (irc.ais.net irc.exodus.net)

Zpráva zobrazí jména serverů, které jsou ve splitu. Uživatelé na těchto ostatních serverech uvidí stejnou věc jako TY, že všichni ostatní uživatelé na tvém serveru opouštejí síť. V podstatě ale nikdo neopouští IRC. Prostě se jen stane "split" na kanálu, což v podstatě znamená, že se rozdělí do 2 kanálů, kde nelze vidět jiné. Kanál existuje dále na obou stranách splitu, ale již to není stejný kanál. Teď vypadá jako na 2 odlišných sítích. Když se 2 servery opět spojí, kanál se překombinuje zpět do jednoho kanálu. To se uživatelům na obou stranách splitu zobrazí jako že uživatelé přicházejí do kanálu při normálním běhu sítě. Je několik dalších věcí souvisejících s netsplity a opětovným připojováním splitnutých serverů; jako třeba serveropy, opětovná synchronizace sítě, a možné kolize přezdívek, ale víc se naučíš až časem, jak budeš IRC používat.

Co se tedy dá dělat v případě Netsplitu?

Není žádný způsob, jak bys ty osobně mohl předejít nebo spravit netsplit. Je to síťový problém a ty můžeš jen čekat, dokud se servery opět nespojí. Samozřejmě, pokud chceš pokračovat v konverzaci se svými přáteli na druhé straně netsplitu, můžeš svůj server opustit a připojit se k serveru, kde jsou oni. Připojením na jiný server vlastně překleneš rozpojení serveru mezi tebou a tvými přáteli na druhé straně splitu. I když někdy trvá split dlouho, je lepší těch pár minut počkat než se servery opět spojí. Většinou to netrvá dlouho.

Všechny existující IRC sítě mají Lineární nebo Sériovou síťovou strukturu. Všechny servery jsou připojeny v řadě. Když se jeden delinkne, splitne(rozdělí) síť do izolovaných částí. Případná metoda dělení s netsplity se liší podle dané struktury sítě. Nejlépe je řešena Složitější síťová struktura. V tomto systému jsou servery propojeny s několika dalšímy. Pokud se přeruší spojení s jedním serverem, komuniakce stále probíhá připojením k jinému serveru. Internet je vlastně obdoba složité IRC sítě. Pokud část webu spadne, vždy se najde náhradní propojení se zbytkem sítě. Tady je grafické znázornění složitější IRC sítě.

Složitější IRC Síť

Jak vidíš, všechny servery jsou vzájemně propojeny. Servery jsou vícenásobně vzájemně propojeny kvůli případným výpadkům, pak k serveru vede jiné spojení přes jiný server. Ztráta jedné linky k serveru se nahradí jinou linkou s náhradní cestou. Ani tato síť není perfektní. Pokud spadnou všechny linky, netsplit stále hrozí. Avšak v síti se to neprojeví. Proč se tedy IRC takto konstruují? To opravdu nevíme. Možné zisky... to ne, IRC je neziskové. Administrátoři serverů nemají z provozu IRC serveru žádné příjmy, a vesměs DOST vlasních prostředků a času věnují instalaci, běhu a správě svých serverů.

Síťové Služby
Co to je a k čemu jsou?

Síťové služby jsou jedny z nejlepších vylepšení na IRC. Většinou se používají jako dvě základní služby, Chanserv a Nickserv. Mnoho sítí používá rovněž Memoserv ve spolupráci s Nickserv. Služby se liší formou, implementací, a komplexností od sítě k síti, ale jejich funkce jsou stále stejné. Běží samostaně v IRC sítích jako servery, a většinou nezatěžují systém svým běhěm na pozadí. Nemusíš tyto služby používat, ale ony vesměs dělají IRC bezpečnější a relativně volnější. Dalnet byla první hlavní síť, která začala používat síťové služby. Undernet provozuje jen Chanserv a EFnet a IRCnet běží bez jakýchkoliv služeb. Mnoho malých IRC sítí provozuje síťové služby, které jim pak zajišťují popularitu v alternativě k hlavním IRC sítím. POZNÁMKA: Pokud zaregistruješ kanál nebo přezdívku, je to zaregistrováno pouze v dané síti, NIKOLIV v jiné síti zároveň.

Chanserv umožní uživateli zaregistrovat kanál na IRC. Chanserv virtuálně eliminuje takeovery kanálu. Registrovaný kanál je chráněn, aby nikdo nemohl udělat jeho takeover. Vlastník kanálu (ten kdo ho zaregistroval pomocí Chanserv) může určit, kdo bude mít op napsáním seznamu opů, nastavení téma kanálu, módů, seznamu banů, a dalších věcí. Toto vše spravuje a hlídá Chanserv, pokud to vlastník kanálu nastaví. POZNÁMKA: V mnoha IRC sítích registrace zanikne, pokud kanál není používán po určitou dobu, vesměs od 14 do 30 dní.

Nickserv umožní uživateli zaregistrovat si vlastní IRC přezdívku. Když je registrovaná, nikdo jiný ji už nemůže použít. Identifikace přezdívky je chráněna IP adresou a heslem. Když se někdo pokusí přihlásit s tvou přezdívkou a ty zrovna nejsi online, Nickserv zkontroluje tuto adrresu, a pokud nesouhlasí s tvou uloženou hostmaskou (IP adresa), varuje tohoto uživatele, že používá registrovanou přezdívku a že si ji musí změnit, jinak bude "zabit" (odpojen) síťovými službami. V sítích s Memoserv, registrovaná přezdívka může posílat a přijímat vzkazy ostatním registrovaným přezdívkám (něco jako IRC e-mail). POZNÁMKA: V mnoha IRC sítích registrace zanikne, pokud se přezdívka nepoužívá v časovém rozmezí od 14 do 30 dní.

Pro zjištění přítomnosti Chanserv po připojení do IRC sítě, napiš /msg Chanserv help. Pro zjištění Nickserv, napiš /msg Nickserv help. To funguje v mnoha IRC sítích se službami. Podrobnější informace posílá IRC server. Postupuj podle instrukcí pro získání dalších informací. Pro více informací týkajících se služeb v několika nejznámějších IRC sítích Klikni Zde.