IRC.diary.cz
Menu

Hlavní
Site Map
IRC Úvod
Často kladené otázky
IRC & Web Bezpečnost

IRC Síť základy
IRC Sítě
IRC Příkazy

mIRC Centrála
mIRC Instalace
mIRC Nastavení
mIRC Nápověda

IRC Klienty
Linky

Napište námSeznam

Domovská stránka mIRC
mIRC Příkazy

Poznámka: tento seznam IRC příkazů vychází ze anglického originálu, který napsal a spravuje Tjerk Vonck. Pro zabalenou kopii v archivu zip tohoto seznamu mIRC příkazů klikni zde.

mIRC podporuje téměř všechny IRCii příkazy, které dávají smysl v mIRC anebo ve windows... Příkazy typu Set_blabla nejsou podporovány, protože Windows používají rolovací menu a okna dialogů ke změnám nastavení. Ostatní příkazy jako Scroll_lock nemají také smysl ve Windows, které mají rolovací lišty. Všechny standartní příkazy specifické pro server jsou také dostupné... Pokud potřebuješ další informace o kterémkoliv příkazu popsaném tady, napiš /help {příkaz} v mIRC.

Většina příkazů mIRC :

/ Recalls  Provede poslední příkaz zadaný v daném okně.

/! Recalls  Provede poslední příkaz zadaný ve libovolném okně.

/action <text akce>  Provede specifickou akci v daném kanálu nebo soukomém okně.

/add [-apuce] <soubor.ini>  Načte aliasy, menu, uživatele, příkazy, a skripty.

/alias <jméno aliasu> <příkaz(y)>  Přidá daný alias do seznamu Nástroje/Aliasy.

/ame <text akce>  Provede specifickou akci ve všech kanálech, kde zrovna jsi.

/amsg <text>  Pošle zadanou zprávu do všech kanálu, zrovna jsi.

/auser [-a] <úroveň> <přezdívka|adresa>  Přidá uživatele se zadanou úrovní do seznamu uživatelů.

/auto [-r] [on|off|přezdívka[ typ]|adresa]  Přidá (-r odebere) auto-opování přezdívky nebo adresy nebo ji celkově vypne nebo zapne. Typ rozlišuje užité druhy syntaxe adresy.

/away <odchozí zpráva>  Nastaví, že jsi pryč a zpráva udá důvod, proč zrovna nevěnuješ pozornost IRC.

/away  Nastaví, že se ses vrátil.

/ban [#kanál] <přezdívka> [typ]  Zabanuje danou přezdívku v daném nebo zvoleném kanále.

/beep [<počet> <prodleva>]  Lokální pípání 'počet' kolikrát 'prodleva' mezi jednotlivými pípnutími.

/channel   Zobrazí okno ovládání v daném kanálu (pohopitelně funguje jen v kanálu)

/clear [přezdívka|kanál]  Vymaže buffer daného okna.

/clearall  Vymaže buffer ve všech otevřených oknech.

/close -icfgms [přezdívka1] [přezdívkaN]  Zavře neaktivní, chatovací, fserve, příjmové, zprávy nebo posílací okna.

/closemsg <přezdívka>  Zavře soukromé okno s určenou přezdívkou.

/creq [ask | auto | ignore]  Nastaví DCC 'Při Chat požadavku' v nastavení DCC/Možnosti.

/ctcp <přezdívka> <ping|finger|version|time|userinfo|clientinfo>  Provede zvolený ctcp požadavek na přezdívku.

/ctcpreply <přezdívka> <ctcp> [zpráva]  Pošle ctcp odezvu dané přezdívce.

/ctcps [on|off]  Nastaví Nástroje/Dálkové/Příkazy na zapnuto nebo vypnuto.

/dcc send <přezdívka> <soubor1> [soubor2] [soubor3] ... [souborN]  Pošle vybraný soubor(y) dané přezdívce.

/dcc chat <přezdívka>  Otevře dcc okno a pošle dcc chat požadavek dané přezdívce.

/dde [-r] <služba> <téma> <věc> [data]  Povolí DDE ovládání mezi mIRC a ostatnímy programy.

/ddeserver [[on [jméno služby] | off]   Slouží pro zapnutí DDE serveru, případně zadání názvu služby.

/describe <#kanál> <text akce>  Provede zadanou akci do zvoleného kanálu.

/disable <#skupina>  De-aktivuje skupinu příkazů nebo událostí v sekci dálkových skriptů.

/disconnect  Umožní tvrdé a neprodlené odpojení z IRC serveru. Používej s rozmyslem.

/dlevel <úroveň>  Změní výchozí úroveň uživatele v dálkové sekci.

/dns <přezdívka | IP adresa | IP alias>  Pomocí tvého providera DNS zjistíš IP adresy.

/echo [N] <-s|a|[=]přezdívka|#kanál> <text>  Zobrazí daný text jen TOBĚ v daných místech (stav, aktivní okno, soukromé nebo kanál) v barvě N.

/enable <#skupina>  Aktivuje danou skupinu příkazů nebo událostí.

/events [on|off]  Zobrazí sekci Nástroje/Dálkové a stav nebo nastavení, zda jsou události zapnuté nebo ne.

/exit  Vypne a zavře mIRC.

/finger <přezdívka | adresa>  Provede finger na uživatelskou adresu... také stačí jen zadat přezdívku.

/flood [<početřádek> <sekund> <pauza>]  Nastaví ochranu proti floodu.

/flush [úrovně]  Vymaže všechny přezdívky ze seznamu uživatelů, kteří nejsou ve tvých kanálech.

/flushini <soubor>  Zajistí zadaným INI souborům uložení na disk.

/font  Aktivuje okno s výběrem sady znaků.

/fsend [on|off]  Zobrazí stav rychlého posílání a umožnuje ti zapnout dcc rychlé posílání nebo vypnout.

/fserve <přezdívka> <maxposílání> <domovskýadresář> [uvítací textový soubor]  Otevře fileserver.

/groups [-e|d]  Zobrazí všechny (zapnuté nebo vypnuté) skupiny definované v dálkových skriptech.

/guser [-a] <úroveň> <přezdívka> [typ]  Přidá uživatele se zvolenou úrovní a adresou do seznamu uživatelů.

/help <příkaz>  Zobrazí základní syntaxi IRC příkazu mIRC.

/ial [on|off]   Nastavuje Interní seznam adres zapnutý nebo vypnutý.

/identd [on|off] [uživatelskéid]  Aktivuje IdentD server s daným uživatelským ID.

/ignore [-rpcntiu#][on|off|přezdívka|adresa] [typ]  Ignoruje přezdívku nebo adresu nebo nastavuje celkově zapnutí nebo vypnutí. -r k odebrání.

/invite <přezdívka> <#kanál>  Pozve jiného uživatele do kanálu.

/join <#kanál>  Příchod do zvoleného kanálu.

/kick <#kanál> <přezdívka>  Vykopne přezdívku z daného kanálu.

/links  Zobrazí seznam IRC serverů v síti, ve které se zrovna nacházíš.

/list [#řetězec] [-min #] [-max #]   Zobrazí seznam dostupných kanálů, lze i filtrovat dle parametrů.

/load <-a|p<c|n>|r<u|v|s>> <soubor.ini>  Načte Aliasy, Menu, Skripty nebo Proměnné do mIRC.

/loadbuf [řádků] <okno> <soubor>  Načte řádky z textového souboru do určitého okna. (jako echo)

/log [on|off] [jméno okna]  Zobrazí stav logování nebo zapne nebo vypne pro dané okno.

/me <text akce>  Provede danou akci v aktivním kanále nebo soukromém okně.

/mode <#kanál|přezdívka> [[+|-]písmenamódů [parametry]]  Nastavuje módy kanálu nebo uživatele.

/msg <#kanál|přezdívka> <zpráva>  Pošle zprávu bez potřeby otevřít okno.

/names <#kanál>  Zobrazí seznam přezdívek v daném kanálu.

/nick <nová přezdívka>  Změní tvou přezdívku na jinou.

/notice <přezdívka> <zpráva>  Pošle dané oznámení zvolenému uživateli.

/notify [-sh][-ar][on|off|přezdívka]   Přepíná oznamování o přezdívkách na IRC nebo slouží k zapínání a vypínání celkově.

/onotice [#kanál] <zpráva>  Pošle dané oznámení všem operátorům kanálu.

/omsg [#kanál] <zpráva>  Pošle danou zprávu všem operátorům kanálu.

/part <#kanál> <zpráva>  Tímto se odchází z kanálu.

/partall <zpráva>  Odchod ze všech kanálů.

/perform [on|off]  Zapíná Soubor/Možnosti/Příkazy (při spuštění) sekci.

/play [-cp q# m# rl# t#] [kanál/přezdívka] <soubor> [prodleva|číslořádku]   Umožní přehrát textový soubor v kanále. Přečti si nápovědu !

/pop <prodleva> [#kanál] <přezdívka>  Provádí náhodně zpožděné +o neopnutým uživatelům.

/protect [-ar][on|off|přezdívka|adresa]  Přepíná ochranu přezdívky nebo adresy nebo to celkově zapíná či vypíná.

/query <přezdívka> <zpráva>  Otevře soukromé okno s daným uživatelem a pošle mu zprávu.

/quit [důvod]  Odpojí tě z IRC s volitelnou opouštěcí zprávou.

/quote [-q] <raw příkaz>  Pošle daný raw příkaz serveru. Používej s rozmyslem !

/raw [-q] <raw příkaz>  Pošle daný raw příkaz serveru. Používej s rozmyslem !

/remote [on|off]  Nastaví Nástroje/Dálkové zapnuté nebo či vypnuté nebo zjistí stav.

/remove <c:\cesta\soubor>  Smaže požadovaný soubor.

/rlevel <přístupová úroveň>  Odebere všechny uživatele ze seznamu uživatelů s danou úrovní.

/run <c:\cesta\program.exe> [parametry]  Spustí daný program, eventuelně s parametry.

/ruser [-r] <přezdívka[!]|adresa> [typ]  Odebere uživatele ze seznamu uživatelů.

/save [-apuce] <soubor.ini>  Uloží dálkové skripty do daného INI souboru.

/savebuf [řádků] <okno> <soubor>  Uloží řádky z bufferu okna do souboru.

/say <text>  Řekne co chceš do aktivního okna.

/server [server # | server adresa [port] [heslo]]  Připojí tě k danému serveru nebo změní údaje.

/sound [přezdívka|#kanál] <soubor.wav> <text akce>  Pošle text akce a zvukový požadavek.

/speak <text>  Užívá se, pokud máš nějaký program, který umí "číst" text a převádí ho do mluvené řeči.

/splay <c:\cesta\soubor.ext>  Přehraje .wav a .mid soubory. (jako /wavplay)

/sreq [ask | auto | ignore]   Nastaví tvůj DCC 'posílací požadavek' v DCC/Možnosti.

/strip [+-burc]  Nastavuje používání barevných kódů (prohlédní si Možnosti) zap/vyp.

/time  Napíše kolik hodin ukazuje server.

/timer[N] <opakování> <interval v sekundách> <příkaz> [| <další příkazy>]   Aktivuje časovač.

/timestamp [-a|e|s] [on|off] [okno]  Slouží k zap/vyp měření času v oknech nebo celkově. (-s = pro okno Stav, -a = pro aktivní okno, -e = pro každé okno)

/titlebar <text>  Nastaví nadpis v mIRC.

/topic <#kanál> <novétéma>  Změní téma v daném kanále.

/ulist [<|>]<úroveň>  Vypíše všechny uživatele ze seznamu s danou úrovní.

/unload <-a|-rs> <soubor>  Toto zajistí další nepoužití daného aliasu nebo skriptu.

/url [-d|on|off|hide]  Otevře nebo zavře URL okno, které umožní prohlížet www zároveň s IRC.

/uwho [přezdívka]  Zobrazí celkové informace o daném uživateli.

/version  Vypíše, jakou verzi používá IRC server.

/wavplay <c:\cesta\soubor.ext>  Lokálně přehraje zvolený wav nebo midi soubor.

/who <#kanál>  Zobrazí přezdívky všech v daném kanále.

/who <*adresa.řetězec*>  Zobrazí všechny uživatele IRC jejichž adresa obsahuje zadanou část.

/whois <přezdívka>  Zobrazí informace o uživateli v okně Stav.

/whowas <přezdívka>  Zobrazí informace o někom, kdo -již- opustil IRC.

/window  Toto ti umožnuje vytvořit a manipulovat s vlastními okny.

/write [-cidls] <soubor> [text]  Slouží k uložení textu do daného .txt souboru.

/writeini <inisoubor> <sekce> <věc> <hodnota>  Slouží k zapisování do .ini souboru.Syntaxe použitá na této stránce se shoduje s DOSem.... podívej se do své DOS příručky k lepšímu pochopení
 1. {x}, {x|by nebo <x|y> znamená, že MÁŠ jednu nebo několik možností
 2. x|y znamená x NEBO y
 3. x,y znamená x A/NEBO y
 4. [x] znamená, že můžeš, ale nemusíš použít tento parametr
 5. [-a] Zajistí přidání věci do seznamu (nepřepnutý)
 6. [-r] Zajistí odebrání věci ze seznamu (nepřepnutý)
 7. [-q] Zajistí tichý průběh operace (nedá žádnou zprávu)

PŘÍKLAD :
/echo <N> [přezdívka|#kanál|status] {text}

Zobrazí zvolený text jen TOBĚ na vybraném místě v barvě N {1..6}. V tomto případě VŽDY zádáš číslo N v rozmezí 1,2,3,..6. a pak MUSÍŠ zadat 'text' a -můžeš- zadat přezdívku (pro zobrazení textu v soukromém okně) NEBO kanál NEBO slovo 'status' pro zobrazení ve tvém okně Stav..

PŘÍKLAD :
/auto [on|off|přezdívka|adresa] (auto-op funkce)

Jsou možnosti

 1. /auto ; pro zobrazení stavu
 2. /auto on ; pro zapnutí
 3. /auto off ; pro vypnutí
 4. /auto přezdívka ; pro zapnutí auto opování pro přezdívku
 5. /auto adresa ; pro zapnutí auto opování pro adresu