IRC.diary.cz
Menu

Hlavní
Site Map
IRC Úvod
Často kladené otázky
IRC & Web Bezpečnost

IRC Síť základy
IRC Sítě
IRC Příkazy

mIRC Centrála
mIRC Instalace
mIRC Nastavení
mIRC Nápověda

IRC Klienty
Linky

Napište námSeznam

Domovská stránka mIRC
Odpovědi na nejčastější problémy s mIRC

Problémy s DCC posíláním a přijímáním
Date sent:    Sun, 4 Jun 00 22:11:10 -0100
From:        Karel Pospíšil <pospisil@atlas.cz>
To:          irc@diary.cz
Subject:      Problém s DCC v mIRC

Používám mIRC 5.61 a v ostatních verzích mám tytéž problémy.

Mohu přijímat DCC (soubory a chat požadavky), ale když chci
DCC k jiným uživatelům, pak se napíše v okně jen, "čekám na
odezvu", a nic víc se neděje, dokud nevyprší čas.
Postupoval jsem přesně podle instrukcí pro instalaci a nastavení
mIRC. Prosím, můžete mi pomoci? Předem děkuji za odpověď
a blahopřeji vám k výtečným stránkám o IRC.

Karel
 :
 :
Vyřešení Problému

POZNÁMKA: Musíte být odpojen od vašeho IRC serveru než budete měnit následující nastavení.

Ve většině případů proč DCC posílání nefunguje, za to mohou problémy na straně inicializátora. Většinou DCC Posílání nebo Chat přestane fungovat nebo nefunguje vůbec, když je špatně nastaveno Lokál Host anebo IP Adresa v nastaveních odesílací strany. (Lokál Host a IP Adresa se nastavuje v menu Soubor/Možnosti/Lokál info.) Typickým problémem je špatné nastavení vaší IP adresy když druhá strana obdrží vaší dcc zprávu a zkusí potvrdit a připojit se k vaší nesprávné IP Adrese. Bohužel toto nebude fungovat a obě strany budou stále čekat. Uvidíte zprávu "Čekám na odezvu..." i když druhá strana dcc potvrdila. Máte špatně nastavené mIRC vy, nikoliv druhá osoba. To je většinou velmi snadný problém k vyřešení. Také pokud nemůžete přijmout soubory od jiné osoby řekněte ať si zkontroluje nastavení IP Adresy ve svém IRC klientu.

Řešení DCC problémů vypadá asi takto :
1. Odpojte se od vašeho IRC serveru.

2. Smažte text v Lokál Host a IP Adresu v Soubor/Možnosti v Lokál_Info.

3. Zaškrtněte obě 'Při připojení, Vždy použij' Lokál Host a IP Adresu v Lokál_Info.

4. Nastavte IP metodu na normální.

5. Opusťte menu Lokál_Info a Soubor/Možnosti menu vždy kliknutím na 'OK'.

6. Znovu se připojte na váš IRC server.

Pokud to nepomůže, experimentujte s nastavením 'Při připojení'. Například, zkuste Lokál Host adresu napsat ručně a nechte mIRC ať zjistí jen IP Adresu při každém spuštění. Pokud to stále nefunguje, zkuste použít rychlou IP metodu místo standartní Normální. Rychlá metoda zjistí vaší adresu lokálně z vašeho počítače místo od poskytovatele DNS. Přečtěte si o tom více v nápovědě mIRC.

Zpět do nabídky
 :
Zkontrolujte nastavení časové prodlevy!

Přesvědčte se, zda máte nastaveny dostatečně velké časové prodlevy v DCC/Možnosti. "Příjem/Chat Dialog prodleva" a "Posílání/Příjem přesun prodleva" doporučujeme nastavit na minimálně 60 a 120.

V případě, že se vám nepodařilo zprovoznit posílání souborů nebo inicializace DCC Chatu i po prostudvání výše uvedených tipů, může to být způsobeno tím, že váš poskytovatel blokuje tyto DCC připojení typem internetového přístupu daného vám. Známé problémy jsou s TIA, Twinsock, Slipknot a SLiRP. Také firewall může blokovat vaše DCC připojení.


Zpět do nabídky
 :
Pokud používáte TIA, Twinsock nebo Slipknot ...

Pokud používáte TIA (The Internet Adapter) nebo Twinsock, tak v těchto případech nemůžete použít DCC posílání nebo inicializovat DCC chat (s libovolným IRC klientem, nejen s mIRC). Můžete zkusit SLiRP nebo vTCP. SLIRP byl první SLIP emulátor umožňující DCC posílání a inicializaci DCC chatu. (Jak víte, DCC příjem funguje dobře, neboť připojení máte. Firewall blokuje vaše připojení.) Virtuální TCP je testováno a umožňuje DCC posílání a chatování. Více informací na http://blitzen.canberra.edu.au/slirp a http://www.infoexpress.com/vtcp.html


Zpět do nabídky
 :
Pokud používáte SLiRP ...

Se SLiRP (http://blitzen.canberra.edu.au/slirp) nastavte v Soubor/Možnosti/Lokál_Info/ 'vždy použij lokál host' při připojení na aktivní, IP Adresa bude jiná použitá pro SLiRP (10.0.2.15 například). Pak DCC Posílání, Chat, a vše ostatní bude perfektně fungovat, i ve Windows s Dial-Up připojením k síti.


Zpět do nabídky
 :
Pokud máte Dynamickou IP ...

Pokud máte dynamickou IP (vaše IP adresa se mění při každém připojení), přesvědčte se zda "Při připojení, vždy použij:" v menu Soubor/Možnosti/Lokál_Info je nastaveno na Lokál Host a IP Adresu. Pokud je to již nastaveno, zkontrolujte zda je správně vyplněno 'lokál host' a 'IP Adresa' zjištěné mIRC... na některých winsock to zlobí... Někdy mIRC nemůže správně nalézt váš lokál host (jméno domény) a IP. S dynamickým IP adresováním jsou potom problémy !! DCC posílání souborů a inicializace DCC Chatu potřebuje aby mIRC znalo vaši správnou IP adresu. Bez IP adresy mIRC funguje jen pro normální chatování a neumožňuje DCC posílání souborů a inicializaci DCC Chatu.


Zpět do nabídky
 :
Pokud máte Statickou IP ...

Může se stát, že mIRC nesprávně určí váš lokál host (jméno domény) a IP. V Soubor/Možnosti/Lokál_Info menu odškrtněte možnost na "Vždy použij 'Lokál Host' a 'IP Adresu" a ručně napište svůj Lokál Host a IP.


Zpět do nabídky
 :
Známé problémy způsobené chybami ve Windows ...

Známá chyba ve Windows95 způsobuje, že mIRC (a ostatní IRC programy) používají/hledají staré (nyní špatné) Lokál Host jméno anebo IP Adresu po změně poskytovatele Internetu. To zablokuje možnost DCC posílání souborů a inicializace DCC Chatu. Tento problém se vyřeší přepsáním údajů v Nabídka Start/Nastavení/Ovládací Panely/Síť/ v protokolu TCPIP/ a vyberte DNS_Konfiguraci/ pak vyplňte do políčka HOST údaje od vašeho nového poskytovatele.


Zpět do nabídky
 :
Pokud používáte Norton Desktop....

Někteří lidé znají problémy s DCC posíláním souborů s mIRC ve windows s nainstalovaným Norton Desktop. mIRC pak většinou úplně spadne (občas s chybovou hláškou) pokaždé, když zkusí poslat soubor. Problém je ten, že Norton Desktop funkce zvaná 'Soubor Asistence' je v rozporu s posílacím dialogem mIRC. Pokud vypnete Soubor Asistenci, pak již DCC přenosy fungují.


Zpět do nabídky
 :
Windows95 a dlouhé názvy souborů....

Pokud používáte Windows95 a mIRC umožňující posílat dlohé názvy souborů s mezerami v nich, může se stát, že ostatní IRC programy nebudou toto umět zpracovat. To pak způsobí selhání přenosu.


Zpět do nabídky
 :
Problémy s DCC příjmem.... Twinsock, IBOX, Netcom

Pokud nemůžete přijmout soubory přes DCC od někoho, má nejspíše problém vysvětlený výše ve "Vyřešení problému", hlavně pokud přijímat soubory od ostatních funguje. Řekněte druhé straně ať si zkontroluje nastavení své IP Adresy.

Zní to stupidně, ale plný harddisk velmi dobře blokuje DCC příjem souborů!

NetCruiser, Twinsock a IBox nejsou 100% kompatibilní s Winsock a někteří uživatelé mají zkušenosti s DCC problémy v mIRC a ostatních programech... Někteří lidé také znají chybové hlášení "nelze vytvořit socket" v IBOX a jiných winsock. Pokud se to stane, zkuste se připojit znovu (vyberte Soubor/Připojení nebo napište '/server'). To občas funguje. Také zkontrolujte, zda nastavení DCC/Možnosti/Časová prodleva je dostačující.


Zpět do nabídky