IRC.diary.cz
Menu

Hlavní
Site Map
IRC Úvod
Často kladené otázky
IRC & Web Bezpečnost

IRC Síť základy
IRC Sítě
IRC Příkazy

mIRC Centrála
mIRC Instalace
mIRC Nastavení
mIRC Nápověda

IRC Klienty
Linky

Napište námSeznam

Domovská stránka mIRC
Undernet Služby kanálu - X/W síťový Bot
POZNÁMKA: Tento návod vznikl z velké části díky informacím z www stránek Undernet Síťové Služby

Undernet Síťové Služby, také známé jako Channel Service Committee (CSC), je služba Undernetu zpracovávající registrace kanálů a řešící různé problémy těchto kanálů. Je sestavena pro uživatele, kteří potřebují pomoc s registrací svých kanálů a zodpovídat jejich případné dotazy ohledně provozu kanálu. CSC, například jako Internet samotný nevlastní jeden člověk. Je to organizace jejíž členové jsou administrátoři sítě Undernet. Pokud hledáš online pomoc, můžete najít pomocníky a administrátory (adminy) v kanálu #CService. Nejsou to fyzické kanceláře Síťové Služby, veškerá korespondence se odehrává přes e-mail na cservice@undernet.org. Informace o CSC lze také získat na www stránce http://cservice.undernet.org. Na této stránce můžete získat informace o CSC a X/W, přístup k seznamu uživatelů kanálů a banů, získat informace o kanálu, provést příkaz /whois a hledat kanály, a -- používat nové vestavěné funkce -- stále chatovat!

Pomocníci a administrátoři mohou být ověřeni přes X/W napsáním /msg X (nebo W) verify <přezdívka>. Bohužel, někteří pomocníci nemohou být ověřeni touto metodou, tak se můžete zeptat v kanále #CService. Pokud si myslíte, že vám admin neadekvátně odpověděl na váš dotaz, můžete poslat e-mail s logem celého rozhovoru a vysvětlením situace na cservice@undernet.org. Administrátoři jej prostudují a vyrozumí vás co nejdříve.

X a W boti slouží registrovaným kanálům k monitorování. Jeden z nich přísluší každému kanálu. Pro každý kanál tito boti spravují seznam uživatelů, který určí, kdo má přístup a může být operátorem, dále pak seznam banů kanálu, který obsahuje informace o zákazu přístupu do kanálu (nebo nedávání op) a na jak dlouho bude zákaz trvat. Slouží kanálu aby byl otevřen 24 hodin denně a ochránil jej před takeovery.

Aby mohl být X/W bot ve vašem kanálu k monitorování, musí být kanál zaregistrovaný a proto je potřeba splnit několik předpokladů. Nejdříve musí být nějaký správce kanálu. Dalším předpokladem je, že musíte mít minimálně 10 uživatelů: lidi, kteří často navštěvují kanál a chtějí jej registrovat. Jak toto splníte, je třeba vyplnit registrační formulář na www stránkách CService nebo na Undernetu napsáním /msg Underbot get Xform.

Jak je váš kanál zaregistrován, získáte nad ním plnou kontrolu! Je uchráněn před takeovery. Také je umožněno automatické opování a třeba stálý seznam banů. Můžete vykopnout anebo zabanovat kohokoliv z nějakého důvodu nebo i bez. Když má někdo problémy s během vašeho kanálu, nemusí kontaktovat CSC; stačí aby se domluvil přímo s vámi.

Mnoho otázek týkajících se správy kanálu je zodpovězeno na www stránce http://cservice.undernet.org nebo na Undernetu napsáním /msg Underbot get xfaq.man. Pokud máte nějaké otázky týkající se hlavních příkazů správy kanálu a příkazů operátora, lze je najít na výše uvedené adrese nebo také na Undernetu napsáním /msg Underbot get xfaq.op. Pokud stále hledáte odpověď, můžete napsat na cservice@undernet.org a zeptat se co vás zajímá.

Pokud jste zvládli registrační postup a obdželi potvrzení o registraci, blahopřejeme! Nyní jste správce kanálu. Můžete použít informace z výše uvedených www stránek k nastavení kanálu a uživatelů. Každý uživatel může mít zaregistrovaný pouze jeden kanál. Lze rovněž zaregistrovat kanál podle kategorie, například software, hardware, Internetové služby atd.

Jména kanálů nelze jen tak měnit. Pokud chcete toto provést, je třeba vyplnit novou registraci kanálu a odeslat ji jako normální registraci. Je potřeba uvést důvod změny a staré jméno kanálu v registraci.

Služba kanálu sítě Undernet je jedna z výborných vlastností této sítě a odlišuje ji od ostatních IRC sítí. Nabízí unikátní služby díky X a W botům spravujícím stabilitu kanálu, předcházejícím takeoverům a nabízejícím pomoc uživatelům. Informace lze načerpat v kanále #CService, u Underbota a na www stránkách.