IRC.diary.cz
Menu

Hlavní
Site Map
IRC Úvod
Často kladené otázky
IRC & Web Bezpečnost

IRC Síť základy
IRC Sítě
IRC Příkazy

mIRC Centrála
mIRC Instalace
mIRC Nastavení
mIRC Nápověda

IRC Klienty
Linky

Napište námSeznam

Domovská stránka mIRC
Jak zaregistrovat kanál v síti DALnet

Jednou z častých otázek je, jak na DALnetu založit nový kanál. Na DALnetu se o kanály stará servisní "bot" (robot) nazývaný "ChanServ". Je to automatický počítačový program, který pomáhá uživatelům s registrovanými kanály. Zaregistrováním kanálu na ChanServ se staneš jeho "vlastníkem" a máš kompletní kontrolu (pomocí příkazů ChanServ) nad tím co se s ním děje. Mimo ChanServ také existuje servisní "bot" zvaný "NickServ", který se zabývá registrací a kontrolou přezdívek. Tyto službu jsou poskytovány pouze sítí DALnet. Síť EFnet neposkytuje žádné podobné služby, Undernet a některé menší IRC sítě mají jednoduché servisní "boty".

Základní postup pro zaregistrování kanálu je popsán níže. Poté co si zaregistruješ svůj kanál a zvykneš si na způsob ovládání, můžeš si nastavit další rozšířené možnosti ChanServ.

Základní nastavení kanálu

Krok 1: Registruj svou přezdívku - Dříve než si můžeš zaregistrovat kanál, je nutné aby sis zaregistroval svou přezdívku. Použij následující příkazy k registraci přezdívky.

  • /msg nickserv info [přezdívka] - Tímto příkazem zjistíš jestli vybraná přezdívka už nebyla zaregistrována někým jiným. Například, kdybys chtěl zjistit jestli přezdívka "Bubu" je již zaregistrována, napsal bys: /msg nickserv info Bubu. Když NickServ vrátí informaci o přezdívce, tak je tato již zaregistrována a musíš si vybrat jinou. K registraci je nutné abys vybranou přezdívku používal.

  • /msg nickserv register [heslo] [jméno@doména.net] (nahraď 'jméno@doména.net' svojí e-mailovou adresou) - Například, kdybys chtěl zaregistrovat přezdívku "Bubu" a používat "blesk" jako heslo, napsal bys: /msg nickserv register blesk bubu@posta.cz. Není možné použít registrovanou přezdívku jako heslo. Heslo by také mělo být jednoduché na zapamatování. Dále je také NUTNÉ použít platnou e-mailovou adresu.
Krok 2: Registruj svůj kanál
  • /msg chanserv info [#kanál] - Tímto příkazem zjistíš jestli kanál tohoto jména už není zaregistrován. Například: /msg chanserv info #hospoda. Jestliže ChanServ vrátí informaci o kanálu, tak je kanál tohoto jména již zaregistrován a je nutné aby sis vybral jméno jiné.

  • /join #kanál -  Tímto vytvoříš a přijdeš na kanál který si chceš zaregistrovat. Například: /join #hospoda.

  • /msg chanserv register [#kanál] [heslo] [popis] - Toto zaregistruje kanál se zadaným heslem a popisem o čem kanál je. Popis není důležítý ale musí být obsažen v příkazu. Například: /msg chanserv register #hospoda bomba Tenhle kanal je nejlepsi.
TAK! To je vše co potřebuješ udělat k zaregistrování svého kanálu. Nyní můžeš nastavit další možnosti tak, aby ChanServ spravoval kanál přesně tak jak si přeješ.

Možnosti kanálu

Nejčastější možnosti jsou popsány níže. Informace o dalších možnostech jsou k nalezení na stránce DALnet ChanServ nebo je možno stáhnout je v zip souboru kliknutím zde.

MLOCK - /msg chanserv set #kanál mlock [+módy -módy]. Tato možnost umožňuje uzamknout módy kanálu. (Poznámka: "plus" (+) mód "zapne" a "mínus" (-) mód "vypne". Nejčastěji používané módy jsou:
     i - jen pro zvané
     k - do kanálu mohou přijít jen ti kdo znají heslo
     l - limit počtu uživatelů v kanále
     m - kanál je moderován, pouze určené osoby mohou mluvit
     n - žádné zprávy od lidí co nejsou v kanále
     p - kanál je soukromý
     t - jen operátor může změnit téma kanálu
     s - kanál je tajný

Příklad nejpoužívanějšího MLOCK nastavení: /msg chanserv set #hospoda mlock +nt-iklmp. Je nejlepší když necháte mód "s" mimo nastavení mlock. To umožní aby tento mód byl nastaven jen když je třeba.OPGUARD - /msg chanserv set #kanál opguard on - Toto nastavení se používá k ochraně kanálu a povoluje aby status operátora měly pouze osoby obsažené v listech SOP a AOP.TOPICLOCK - /msg chanserv set #kanál topiclock on - Toto nastavení uzamkne téma kanálu tak aby ho byl ChanServ schopen sledovat. ChanServ automaticky nastaví poslení známé téma pokaždé, když je kanál znovu vytvořen. Standartně je toto nastavení "jen pro zakladatele", což znamená že pouze osoba která zaregistovala kanál je jediná která může téma změnit. Pakliže si přeješ aby i osoby SOP mohly měnit téma, použij následující příkaz: /msg chanserv set #kanál topiclock sop on.